Bankrekeningen minderjarige kinderen

De laatste maanden komen steeds meer cliënten bij ons met besluiten van gemeenten waarbij bijstandsuitkering wordt teruggevorderd, omdat op de bankrekening van de minderjarige kinderen stortingen hebben plaatsgevonden. Bijvoorbeeld omdat de vader of moeder een bedrag heeft gestort om een bepaalde aankoop te doen (bijvoorbeeld sportkleding, schoolboeken, een laptop, etc.).

Indien er op de bankrekening van uw kinderen contant geld wordt gestort, merkt de gemeente dit vrijwel altijd aan als een middel in de zin van de Participatiewet (PW). Dat betekent dat de storting van het contante geld op de bankrekening volgens de gemeente in mindering gebracht had dienen te worden op uw bijstandsuitkering.

Omdat de controle van de bankafschriften achteraf plaatsvindt, kan de gemeente u verwijten de stortingen niet door te hebben gegeven. Er is dan sprake van schending van de inlichtingenverplichting, aldus de gemeente.

Herziening en Terugvordering

De gemeente zal de bedragen die contant gestort zijn op de bankrekening van uw minderjarige kinderen aanmerken als middel (inkomsten) in de zin van de bijstand. De aan u verleende bijstandsuitkering over de periode waarin de stortingen hebben plaatsgevonden, zal door de gemeente worden herzien en de teveel ontvangen bijstandsuitkering als gevolg van de niet gekorte inkomsten/stortingen wordt van u teruggevorderd.

Bezwaar

Het is zeker zinvol om bezwaar in te dienen tegen een herzienings-/terugvorderingsbesluit.

Wij kunnen samen met u alle stortingen doornemen om te beoordelen of de gemeente de stortingen op de bankrekening van uw minderjarige kinderen terecht aanmerkt als inkomen op grond van de Participatiewet, zodat in bezwaar een verklaring voor de stortingen van het contante geld gegeven kan worden en de stortingen mogelijk niet als inkomen aangemerkt worden.

Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na dagtekening van het besluit te zijn ingediend.

Wij adviseren u als u een herziening - of terugvorderingsbesluit heeft ontvangen dan ook direct telefonisch contact met ons kantoor op te nemen om een afspraak te maken, zodat tijdig bezwaar kan worden ingediend.

Bel ons direct!! 020-6730055

Tip: Wij adviseren u geen stortingen van contant geld te doen op uw bankrekening of te laten doen op de bankrekening van uw kind of kinderen, tenzij u daar een heel goede (aantoonbare, bij voorkeur schriftelijke) verklaring voor heeft en dit van te voren heeft besproken met uw gemeente.

Bel ons voor overleg!! 020-6730055