Terugvordering van bijstandsuitkering na controle van bankafschriften minderjarige kinderen

Wij ontvangen steeds vaker cliënten met een terugvorderingsbesluit naar aanleiding van stortingen op de bankrekening van hun minderjarige kinderen. De gemeente vraagt de bankafschriften van u en uw minderjarige kinderen op over drie maanden en controleert deze dan. Zo nodig kan de gemeente over een langere periode bankafschriften opvragen. De stortingen op de bankrekeningen worden vrijwel altijd aangemerkt als inkomen dat op uw bijstandsuitkering in mindering gebracht had moeten worden. De gemeente zal dan overgaan tot het herzien en terugvorderen van aan u verleende bijstandsuitkering.

Wij zijn ervaren in het maken van bezwaar tegen herzienings- en terugvorderingsbesluiten. Soms bepaalt de gemeente eerst dat er geen of minder recht is op uitkering door middel van een herzieningsbesluit. Later volgt dan het terugvorderingsbesluit. Het is echter essentieel dat er direct bezwaar wordt gemaakt tegen het herzieningsbesluit, omdat daar de terugvordering uit voort vloeit.

Let u er wel op dat binnen zes weken na dagtekening van het terugvorderingsbesluit bezwaar moet zijn ingediend.

Indien u te maken heeft of krijgt met een herziening en/of terugvordering van uw bijstandsuitkering, adviseren wij u direct contact met Walker & Wittensleger advocaten op te nemen op telefoonnummer: 020-673 00 55.