Vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandsverzekering

Het Europese Hof van Justitie heeft in de uitspraak van 7 november 2013 beslist dat een rechtsbijstandsverzekeraar aan haar verzekerden een vrije advocaatkeuze moet aanbieden.

Vrije advocaatkeuze
Het Europese Hof van Justitie heeft in de uitspraak van 7 november 2013 beslist dat een rechtsbijstandsverzekeraar aan haar verzekerden een vrije advocaatkeuze moet aanbieden.

Altijd vrije advocaatkeuze
Rechtsbijstandsverzekeraars houden zich bezig met het oplossen van juridische vraagstukken of geschillen voor verzekerden. Ze hebben hiervoor eigen juristen en vaak ook advocaten in dienst. Zodra er een gerechtelijke of administratieve procedure (bijvoorbeeld een bezwaarschrift) gevoerd dient te worden kunnen deze eigen medewerkers je hierbij ondersteunen. Je bent echter niet verplicht hiervan gebruik te maken: als je op dat moment een advocaat wil kiezen die niet werkzaam is voor de rechtsbijstandsverzekeraar, dan mag je kiezen voor een “eigen” advocaat.

Kosten advocaat
De rechtsbijstandsverzekeraar dient de kosten van de eigen advocaat te vergoeden. De meeste rechtsbijstandsverzekeraars beperken de hoogte van de vergoeding aan de eigen gekozen advocaat.

Ons kantoor
Indien u vragen heeft of één van onze advocaten u in een bepaalde procedure kan bijstaan, kunt u direct contact met ons opnemen. De rechtsgebieden waarin ons kantoor cliënten kan bijstaan, staan vermeld op onze site. Indien wij u op een bepaald rechtsgebied kunnen bijstaan, kunnen wij u helpen/adviseren met het overnemen van uw procedure van uw rechtsbijstandsverzekering.