Intrekking en terugvordering uitkering Participatiewet

Een gemeente kan om diverse redenen een uitkering intrekken en de verleende bijstand terugvorderen. De uitkering kan worden ingetrokken omdat de gemeente van mening is dat u te veel vermogen had en dit niet heeft gemeld aan de gemeente. Maar vaak gaat het ook om bedragen die u ontvangen heeft of gestort zijn op uw bankrekening en die volgens de gemeente als inkomen dienen te worden aangemerkt. Ook bedragen die minderjarige kinderen ontvangen als gift kunnen door de gemeente soms als inkomen worden aangemerkt.

Wij krijgen ook veel zaken waarbij de gemeente stelt dat er sprake is van samenwoning, terwijl de cliënten van mening zijn dat zij alleen wonen en geen gezamenlijke huishouding vormen.

Soms kan de uitkering worden ingetrokken per een datum die jaren terug ligt. Dit heeft dan tot gevolg dat een grote terugvordering ontstaat. Soms trekken gemeentes eerst de uitkering in en gaan pas later tot terugvordering van de bijstand over. In die situaties is het van zeer groot belang dat tijdig bezwaar wordt ingediend tegen de intrekking van de bijstandsuitkering en niet pas actie wordt ondernomen/bezwaar wordt ingediend als het terugvorderingsbesluit wordt ontvangen. Anders staat bij de bezwaarprocedure tegen het terugvorderingsbesluit al vast dat er geen recht op uitkering was over de terugvorderingsperiode.

Bezwaarschrift indienen

Wij kunnen namens u bezwaar indienen tegen een intrekkingsbesluit en een herzienings-/terugvorderingsbesluit als u van mening bent dat er bijvoorbeeld geen sprake is geweest van inkomen of van vermogen of van een gezamenlijke huishouding en wij van mening zijn dat er ook juridische gronden zijn om het intrekkingsbesluit en terugvorderingsbesluit van de gemeente aan te vechten.

Wij kunnen samen met u de zaak op ons kantoor bespreken, maar het kan ook telefonisch, via skype of bijvoorbeeld via Facetime. Wij werken door heel Nederland.

Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na dagtekening van het besluit te zijn ingediend.

Wij adviseren u als u een intrekkings-, herziening - of terugvorderingsbesluit heeft ontvangen dan ook direct telefonisch contact met ons kantoor op te nemen om een afspraak te maken, zodat tijdig bezwaar kan worden ingediend.

Bel ons direct!! 020-6730055

Tip: Wij adviseren u geen stortingen van contant geld te doen op uw bankrekening of te laten doen op de bankrekening van uw kind of kinderen, tenzij u daar een heel goede (aantoonbare, bij voorkeur schriftelijke) verklaring voor heeft en dit van tevoren heeft besproken met uw gemeente.

Bel ons voor overleg!! 020-6730055