Controle bankafschriften door gemeente

​In onze praktijk zien wij de laatste maanden steeds meer cliënten die te maken hebben met een terugvorderingsbesluit van de gemeente naar aanleiding van een controle van de bankafschriften.

Deze cliënten hebben dan stortingen op hun bankrekening en/of bijschrijvingen die worden aangemerkt als inkomsten, die niet zijn opgegeven door de cliënt. Het gevolg hiervan is dat de bijstandsuitkering dan wordt herzien en de teveel ontvangen bijstandsuitkering als gevolg van de niet gekorte inkomsten/bijschrijvingen wordt teruggevorderd.

Onze ervaring is dat het zinvol is om tegen een terugvorderingsbesluit bezwaar in te dienen.

Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na dagtekening van het besluit te zijn ingediend.

Wij adviseren u dan ook direct telefonisch contact met ons kantoor op te nemen om een afspraak te maken, zodat tijdig bezwaar kan worden ingediend.

Tijdens de afspraak bij ons op kantoor zal de advocaat alle bijschrijvingen doornemen en zo nodig betrekken in de procedure. Zo kunnen bepaalde stortingen wellicht worden aangemerkt als gift. Een gift kan onder bepaalde omstandigheden worden vrijgelaten, zodat de terugvordering lager uitvalt.

Zo kunnen ook bepaalde stortingen op eigen rekening wellicht verklaard worden, omdat kort daarvoor een opname van een gelijk bedrag van een andere rekening of creditcardrekening is opgenomen. De terugvordering kan daardoor lager kan uitvallen.

Bel ons direct! 020-6730055

Tip: Gezien de uitspraken van de rechtbanken en de Centrale Raad van Beroep op dit gebied adviseren wij u geen stortingen meer te doen op uw bankrekening.