WMO

Vervoersprobleem: scootmobiel, AOV, gesloten buitenwagen, etc.

U kunt bij uw gemeente in het kader van de Wmo ondersteuning vragen als u in het dagelijks leven problemen ondervindt als gevolg van beperkingen die u heeft. Dat kan een vervoersprobleem zijn, waarvoor u bijvoorbeeld een scootmobiel, gesloten buitenwagen of aanvullend openbaar vervoer heeft aangevraagd.

Indien uw gemeente uw aanvraag voor een voorziening om uw vervoersprobleem op te lossen heeft afgewezen of u een andere vervoersvoorziening heeft toegekend dan u zelf graag wilde, adviseren wij u om direct telefonisch contact met ons kantoor op te nemen om een afspraak te maken, zodat de advocaat kan beoordelen of bezwaar ingediend moet worden.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente betreffende uw Wmo-aanvraag dan dient binnen zes weken na dagtekening van het besluit bezwaar te worden ingediend.

Bel direct: 020-6730055