Vakantiegeld 2020

Ook als men een bijstandsuitkering/PW-uitkering ontvangt is er recht op vakantiegeld. Dat vakantiegeld wordt in de maand mei aan u uitbetaald. Soms gebeurt dit echter niet als u een schuld heeft bij de gemeente. Dan besluit de gemeente vaak dat het vakantiegeld wordt ingehouden op de bijstandsuitkering/PW-uitkering. Het vakantiegeld wordt dan door de gemeente gebruikt om op de schuld die u bij de gemeente af te lossen. Gebleken is echter dat het vakantiegeld vaak niet (volledig) mag worden ingehouden, omdat de gemeente daarmee de voor u geldende beslagvrije voet (artikel 475 d Rv) aantast. Deze bescherming is een gevolg van de uitspraak van de Hoge Raad van 31 oktober 2014 (ECLI:NL:HR:2014:3068). Omdat gemeentes of schuldeisers zich vaak niet houden aan deze uitspraak wordt regelmatig meer geld ingehouden van uw vakantiegeld dan zij mogen (laten) inhouden. Wij adviseren u dan ook direct contact met ons op te nemen als uw vakantiegeld wordt ingehouden ter aflossing op een vordering van de gemeente of een schuldeiser.

Uitkeringsspecificatie

De inhouding van uw vakantiegeld wordt vermeld op uw uitkeringsspecificatie. Van groot belang is dat deze uitkeringsspecificatie een besluit is, waartegen bezwaar kan worden ingediend. Het bezwaarschrift moet dan wel binnen zes weken na de dag van verzending van de uitkeringsspecificatie zijn ingediend. Als u een bijstandsuitkering/PW-uitkering ontvangt en er wordt ten onrechte meer dan € 500,00 van uw vakantiegeld ingehouden, dan zal u in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand. Maar ook als het bedrag lager is kunnen wij u mogelijk helpen en kunt u contact met ons opnemen.

Vragen over de hoogte inhouding

Indien u vragen heeft over de hoogte van de inhouding op uw uitkering, beslag of het indienen van een bezwaarschrift, dan kunt u contact met Walker & Wittensleger advocaten op nemen op telefoonnummer 020-6730055.