Is de WIA nog eerlijk?

De WIA, de wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen is een wet op grond waarvan een uitkering kan worden toegekend bij arbeidsongeschiktheid. Van belang daarbij is het vaststellen van de mate van arbeidsgeschiktheid. Simpel gesteld wordt de arbeids(on)geschiktheid vastgesteld door te onderzoeken wat iemand verdiende en nu kan verdienen met banen die in Nederland bestaan.

VASTSTELLEN BELASTING GESELECTEERDE ARBEIDSPLAATSEN
Hierbij komt direct het eerste probleem naar voren. Het UWV (uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen) onderzoekt van arbeidsplaatsen, die in Nederland bestaan, de hoogte van het loon en welke belasting de werkzaamheden opleveren. Maar kan gecontroleerd worden of het UWV die belasting en ook het loon correct vaststelt? Naar onze mening kan dit niet goed gecontroleerd worden, omdat het UWV niet wil aangeven bij welke bedrijven zij deze gegevens verkrijgen, hoe de metingen worden verricht en ook niet de formulieren willen verstrekken, waarop de oorspronkelijke waarnemingen van de analist worden vermeld.

GEVOLGEN VOOR RECHT OP WIA
De aanvrager van een WIA-uitkering moet er dus maar op vertrouwen dat door de medewerkers van het UWV alle gegevens correct worden vastgelegd en correct worden weergegeven in de ‘resultaat functiebeoordeling’. Het vaststellen van de belasting is mensenwerk en mensen maken nu eenmaal fouten. Onbegrijpelijk is het dat niet gecontroleerd kan en mag worden of het UWV de gegevens wel correct heeft vastgelegd. De uitzondering daarop is als door de belanghebbende of zijn advocaat kan worden aangetoond dat de vastgelegde gegevens niet correct zijn. Pas dan wordt door een rechtbank of de Centrale Raad van Beroep bepaald dat het UWV meer duidelijkheid moet geven. Maar nu niet bekend is waar en hoe de metingen zijn gedaan en zelfs niet het formulier wordt verstrekt, waarop in eerste instantie alle handelingen die binnen de arbeid moeten worden verricht, worden vastgelegd, is het zeer vreemd dat dan pas meer informatie moet worden verstrekt door het UWV.

PROCEDURES BIJ CENTRAL RAAD VAN BEROEP
Reden waarom wij, de advocaten van Walker en Wittensleger, diverse zaken hebben lopen bij de Centrale Raad van Beroep om dit probleem nogmaals onder de aandacht van de Raad te brengen. Wij vinden het van belang dat de gegevens, waarmee het systeem werkt, correct zijn vastgelegd en goed gecontroleerd kan worden of er sprake is van een eerlijke beoordeling van de arbeidsongeschiktheid.

Het vervolg artikel: Is de WIA nog eerlijk? (deel 2) kunt u hier verder lezen