Ten onrechte inhouden van vakantiegeld ter aflossing op een vordering of in verband met beslag

In de maanden mei of juni wordt in principe altijd het vakantiegeld uitbetaald. Indien vakantiegeld wordt ingehouden ter aflossing op een vordering van de gemeente dan adviseren wij u om direct contact met ons op te nemen.

Daarbij wijzen wij u er op dat de uitkeringsspecificatie dient te worden aangemerkt als een besluit. Een eventueel bezwaarschrift zal dan ook moeten worden ingediend binnen zes weken na de dag van verzending van de uitkeringsspecificatie. Indien u een bijstandsuitkering ontvangt zal u in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand.

Voor verdere vragen over de hoogte van een inhouding op uw uitkering of beslag kunt u uiteraard contact met ons op nemen op telefoonnummer 020-6730055.