Ten onrechte inhouden van vakantiegeld in 2017 ter aflossing op een vordering van de gemeente

In de maanden mei of juni wordt in principe altijd het vakantiegeld uitbetaald. Indien vakantiegeld wordt ingehouden ter aflossing op een vordering van de gemeente dan adviseren wij u om direct contact met ons op te nemen.

Gemeentes houden vaak het vakantiegeld in of laten dat in houden, terwijl zij daar in verband met de beslagvrije voet geen recht toe hebben.

Wij wijzen u er op dat de uitkeringsspecificatie, waarop de inhouding van het vakantiegeld wordt vermeld, dient te worden aangemerkt als een besluit. Een eventueel bezwaarschrift zal dan ook moeten worden ingediend binnen zes weken na de dag van verzending van de uitkeringsspecificatie. Omdat u een bijstandsuitkering ontvangt, zal u in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand.

Voor verdere vragen over de hoogte van een inhouding op uw uitkering of beslag of het indienen van bezwaar verzoeken wij u contact met ons op nemen op telefoonnummer 020-6730055.