Beslag of inhouding vakantiegeld

In de maand mei wordt als het goed is uw vakantiegeld uitbetaald. ‘Als het goed is’, omdat als u een schuld heeft aan de gemeente vaak het vakantiegeld ingehouden wordt door de gemeente ter aflossing op de openstaande vordering. Maar vaak mag het vakantiegeld niet (volledig) worden ingehouden, omdat daarmee de voor u geldende beslagvrije voet (artikel 475 d Rv) wordt aangetast. Kortom, vaak wordt door gemeentes of schuldeisers meer geld ingehouden van uw vakantiegeld dan zij mogen (laten) inhouden.

Indien vakantiegeld wordt ingehouden ter aflossing op een vordering van de gemeente of een schuldeiser dan adviseren wij u om direct contact met ons op te nemen.

Wij wijzen u er op dat de uitkeringsspecificatie, waarop de inhouding van het vakantiegeld wordt vermeld, dient te worden aangemerkt als een besluit. Een eventueel bezwaarschrift zal dan ook moeten worden ingediend binnen zes weken na de dag van verzending van de uitkeringsspecificatie. Als u een (bijstands)uitkering ontvangt en € 500,00 of meer wordt ten onrechte ingehouden aan vakantiegeld, zal u in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand. Maar ook als het bedrag lager is kunnen wij u mogelijk helpen en kunt u contact met ons opnemen.

Voor verdere vragen over de hoogte van een inhouding op uw uitkering of beslag of het indienen van bezwaar verzoeken wij u contact met ons op nemen op telefoonnummer 020-6730055.