Vakantiegeld 2019

Als u een bijstandsuitkering/PW-uitkering heeft wordt in de maand mei normaal gesproken uw vakantiegeld aan u uitbetaald. Maar als u een schuld heeft aan de gemeente wordt regelmatig het vakantiegeld ingehouden op de bijstandsuitkering/PW-uitkering door de gemeente om af te lossen op de openstaande vordering. Het vakantiegeld mag echter vaak niet (volledig) worden ingehouden, omdat daarmee de voor u geldende beslagvrije voet (artikel 475 d Rv) wordt aangetast. Dit vloeit voort uit de uitspraak van de Hoge Raad van 31 oktober 2014 (ECLI:NL:HR:2014:3068). Vaak wordt door gemeentes of schuldeisers meer geld ingehouden van uw vakantiegeld dan zij mogen (laten) inhouden. Indien vakantiegeld wordt ingehouden ter aflossing op een vordering van de gemeente of een schuldeiser dan adviseren wij u om direct contact met ons op te nemen.

Uitkeringsspecificatie

Op uw uitkeringsspecificatie wordt de inhouding van uw vakantiegeld vermeld. Deze uitkeringsspecificatie is een besluit, waartegen bezwaar kan worden ingediend binnen zes weken na de dag van verzending van de uitkeringsspecificatie. Als u een bijstandsuitkering/PW-uitkering ontvangt en er wordt € 500,00 of meer ingehouden aan vakantiegeld, zal u in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand. Maar ook als het bedrag lager is kunnen wij u mogelijk helpen en kunt u contact met ons opnemen.

Vragen over hoogte inhouding

Voor verdere vragen over de hoogte van een inhouding op uw uitkering of beslag of het indienen van bezwaar kunt u contact met Walker & Wittensleger advocaten opnemen op telefoonnummer 020-6730055.