Dak- en thuislozen

Bent u dakloos of verblijft u op verschillende adressen en heeft u geen inkomen, dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen bij één van de door het Rijk aangewezen “centrumgemeenten”. Het Rijk heeft een aantal gemeenten bij besluit aangewezen om de bijstandsverlening aan daklozen uit te voeren. Amsterdam is zo'n “centrumgemeente”. Andere aangewezen gemeenten in de regio zijn Zaanstad, Alkmaar, Haarlem, Purmerend, Utrecht, Hilversum, Hoorn, Den-Helder, Almere en Lelystad. Gemeenten die geen centrumgemeente zijn, verwijzen daklozen naar een van de centrumgemeenten. Dat zal in de praktijk de dichtstbijzijnde zijn. Onze ervaring is dat dak- en thuislozen veel problemen ondervinden bij het verkrijgen van een bijstandsuitkering, omdat iedere gemeente specifieke procedures en beleid heeft voor de dak- en thuislozen.

Volgens de gemeente Amsterdam bent u dak- thuisloos in de volgende gevallen:

  • U slaapt op straat of bij een nachtopvang voor daklozen:
  • U bent thuisloos als u gebruik maakt van de 24-uurs opvang voor dak- en thuislozen of als u op twee of meer adressen verblijft zonder een vast adres te hebben. In het geval u op twee of meer adressen verblijft, dient u door te geven op welke dag(en) u op welk adres verblijft en op welk tijdstip u aankomt en vertrekt;
  • U heeft een inschrijfprobleem als u een verblijfplaats heeft waar u zich niet kunt/mag inschrijven

Zo kan een klant de verplichting krijgen om het verblijf van de komende nacht door te geven aan Handhaving/de gemeente en kan een locatiebezoek of huisbezoek worden afgelegd door de gemeente/de Sociale Dienst op de opgegeven adressen.

Bij het opgeven van uw verblijfadressen wordt er (soms door de medewerker van de gemeente/DWI/Sociale Dienst) een lijst ingevuld met adressen waar u verblijft en u dient daarbij aan te geven op welk tijdstip u daar aankomt en weer vertrekt. Op de door u opgegeven adressen zal dan een zogenaamd locatiebezoek worden afgelegd door de medewerkers van de afdeling Handhaving. Indien u op de door u opgegeven dagen en tijden niet wordt aangetroffen door de handhavingsmedewerkers, zal uw aanvraag voor een bijstandsuitkering worden afgewezen.

Ook heeft u de verplichting om wijzigingen in uw verblijfadres/locatie direct door te geven.

Indien de gemeente een lijst heeft opgesteld, vraagt u dan om een kopie van die lijst. Wij adviseren u om goed op te letten dat al uw verblijfsadressen op de lijst staan ingevuld en de juiste aankomst en vertrektijden zijn vermeld. Geeft u, als er een nieuw adres bijkomt, een adres vervalt of het tijdstip van aankomst en/of vertrek op een adres wijzigt, dat direct schriftelijk en telefonisch door aan de gemeente.

Tip: vermeld het vroegste tijdstip waarop u vertrekt en het laatste tijdstip waarop u aankomt.

Het gebeurd namelijk regelmatig dat een bijstandsaanvraag wordt afgewezen, omdat de aanvrager niet wordt aangetroffen op het door hem opgegeven adres of op de opgegeven locatie of binnen de door hem/haar opgegeven tijdstippen. De gemeente/Sociale Dienst/DWI stelt dan dat, omdat u niet op de opgegeven adressen wordt aangetroffen, u uw inlichtingenverplichting als bedoeld in artikel 17 van de Participatiewet (PW) niet goed bent nagekomen, waardoor uw recht op bijstand niet is vast te stellen.

Indien uw bijstandsaanvraag is afgewezen of u ondervindt problemen bij uw aanvraag dan adviseren wij u om direct telefonisch contact met Walker & Wittensleger advocaten op te nemen: 020-673 00 55. Wij kunnen dan op zeer korte termijn een afspraak maken bij ons op kantoor en zo nodig tijdig bezwaar indienen tegen de afwijzing van uw bijstandsaanvraag. Bezwaar dient binnen zes (6) weken na dagtekening van het besluit te worden ingediend.

Indien u al langer zonder inkomen zit, kan eventueel een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening bij de rechtbank worden ingediend.