Leningen, bijstand en terugvordering

Veel mensen maken gebruik van de mogelijkheid om bij vrienden of familie leningen af te sluiten als zij niet uitkomen met hun bijstandsuitkering (Participatiewet-uitkering). Het probleem is dat als er sprake is van periodieke betalingen, deze leningen als inkomsten worden aangemerkt. Wat tot gevolg heeft dat de leningen als inkomen in mindering worden gebracht op uw uitkering. Of, als de gemeente achteraf kennis neemt van de leningen, dat er een bedrag van u wordt teruggevorderd en mogelijk een boete wordt opgelegd. Onze ervaring leert dat er zeer snel wordt geoordeeld dat er sprake is van periodieke betalingen en de leningen als inkomen worden aangemerkt. Ons advies is dan ook om alleen een lening aan te gaan, nadat u aan uw gemeente heeft verzocht schriftelijk te bevestigen dat deze lening niet als inkomen zal worden aangemerkt. Waarbij ook van belang is dat, om als lening te worden aangemerkt in het kader van de Participatiewet er aantoonbaar sprake moet zijn van een concrete terugbetalingsverplichting. Een terugbetaling per een bepaalde datum is concreet en daarom adviseren wij om altijd schriftelijk overeen te komen dat het geleende bedrag op een bepaalde datum moet worden terugbetaald.

Tevens adviseren wij geleende bedragen over te laten maken op uw rekening en daarbij ook al laten te vermelden dat het een lening betreft en de datum waarvoor moet worden terugbetaald te vermelden. Dit omdat bij stortingen het moeilijker aan te tonen is dat er sprake is van een lening van een derde.

Terugvordering

Als u een terugvorderingsbesluit of een intrekkingsbesluit van uw gemeente ontvangt, omdat leningen en/of stortingen als inkomen worden aangemerkt of als de lening als inkomen wordt verrekend met uw uitkering, dan adviseren wij u direct contact met Walker & Wittensleger advocaten op te nemen. Wij zijn gespecialiseerd in het indienen van bezwaar tegen terugvorderingsbesluiten en intrekkingsbesluiten van een bijstandsuitkering (PW-uitkering).

Bezwaartermijn bij terugvordering

Wij wijzen u ook zekerheidshalve op de bezwaartermijn van 6 weken waarbinnen een bezwaar tegen een besluit moet zijn ingediend. Dit geldt ook voor inhouding van inkomsten, die vermeld wordt op uw uitkeringsspecificatie. Ook dan is er sprake van een besluit. Dus neem tijdig en bij voorkeur direct contact met Walker & Wittensleger advocaten op als er sprake is van een terugvorderingsbesluit of een intrekkingsbesluit.