Intrekking en terugvordering bijstand (PW-uitkering)

​Een intrekking van een uitkering zal leiden tot een terugvordering van bijstand, als na de datum per wanneer de uitkering in ingetrokken nog uitkering is verstrekt. Gemeentes nemen echter niet altijd gelijktijdig de besluiten om de uitkering in te trekken en de bijstand terug te vorderen.

Dit heeft helaas tot gevolg dat iemand van wie de bijstandsuitkering (PW-uitkering) wordt ingetrokken, zich niet altijd realiseert dat het gevolg van de intrekking met terugwerkende kracht, een terugvordering van verleende bijstand is en dan geen bezwaar maakt tegen de intrekking van de uitkering.
En pas als het terugvorderingsbesluit is ontvangen en gezien wordt hoe hoog de terugvordering is, bezwaar gaat indienen tegen het terugvorderingsbesluit. Als de bezwaartermijn is verstreken is het intrekkingsbesluit onherroepelijk en kan dat besluit niet meer aangevochten worden. Omdat het terugvorderingsbesluit voortvloeit uit het intrekkingsbesluit is het van zeer groot belang om, als u het niet eens bent met de intrekking, altijd tijdig bezwaar in te dienen tegen het intrekkingsbesluit.
Wij adviseren u dan ook om, als er sprake is van een intrekkingsbesluit, direct contact met Walker & Wittensleger advocaten op te nemen om uw zaak en de mogelijkheden van bezwaar te bespreken.

Zoals aangegeven op onze website werken wij ook op basis van gefinancierde rechtsbijstand (bij mensen ook vaak bekend als pro-deo).