Verplichtingen gemeente Amstelveen

Ontvangt u een bijstandsuitkering van de gemeente Amstelveen en heeft bij u een controle plaatsgevonden van bijvoorbeeld uw verplichtingen en is u een verlaging van uw uitkering (maatregel) opgelegd en/of is u een boete opgelegd en bent u het daar niet mee eens? Neemt u dan direct telefonisch contact met ons op: 020-673 00 55.

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente is het van belang dat u daartegen tijdig bezwaar indient. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na dagtekening van het besluit te zijn ingediend. Bel ons direct: 020-673 00 55.

VERLAGING/MAATREGEL

Een verlaging van uw bijstandsuitkering, een zogenaamde maatregel, kan door de gemeente worden opgelegd als u niet voldoende heeft gesolliciteerd of onvoldoende heeft meegewerkt aan een traject.

Ervaring

Uit ervaring blijkt dat bezwaar kan leiden tot het vervallen van een verlaging of vermindering van een verlaging. Met andere woorden: bezwaar kan leiden tot het geheel dan wel gedeeltelijk gegrond verklaren van uw bezwaar.

Bel ons vrijblijvend voor een afspraak: 020-673 00 55.