Verzoek voorlopige voorziening

​Een bezwaar- of beroepsprocedure tegen bijvoorbeeld een besluit van een gemeente of het UWV kan veel tijd in beslag nemen.

Indien u de beslissing op bezwaar niet kan afwachten in verband met een bepaalde reden dan bestaat er de mogelijkheid voor het indienen van een verzoek voor een voorlopige voorziening bij een rechtbank. De rechtbank kan dan beslissen dat hangende de bezwaar- of procedure een voorlopige voorziening wordt getroffen. Bijvoorbeeld bij een intrekking van een PW-uitkering (bijstandsuitkering) dat een gemeente voorschotten moeten verlenen tijdens de bezwaar- of beroepsprocedure. Maar er moet wel sprake zijn van een spoedeisend belang. Wat als een spoedeisend belang beoordeeld wordt, kan per rechtbank verschillen. Bovendien moet de rechter van mening zijn dat het beroep of bezwaar zal slagen. Mocht u van mening zijn dat in uw situatie een verzoek voor een voorlopige voorziening noodzakelijk is dan adviseer ik u direct contact met ons kantoor op te nemen.