Nieuwe participatiewet

Nieuwe bijstandwet. Per 1 januari 2015 is de Participatiewet (PW) ingegaan. Voor de meeste mensen die al in de bijstand zaten en dus een WWB-uitkering hadden op 31 december 2014 zal de wet pas gaan gelden per 1 juli 2015. De wet komt feitelijk neer op een bezuiniging en heeft grote consequenties voor mensen die in dezelfde woning hun hoofdverblijf hebben.

Waar eerst nog recht was op een uitkering van 60% van het minimumloon zal iemand die de woning deelt met twee meerderjarigen nu mogelijk maar recht hebben op 43% van het minimumloon. Dat is dus zelfs lager dan de basisnorm waar een alleenstaande recht op had. Er zijn uitzonderingen. Bijvoorbeeld als u een huurovereenkomst heeft met de persoon die ook zijn of haar hoofdverblijf heeft in de woning. Er moet dan wel sprake zijn van een commerciële huurprijs en in de huurovereenkomst moet (zo lijkt het thans) een jaarlijkse indexering zijn opgenomen.

Nu er sprake is van een nieuwe wet zal, zoals gebruikelijk, dit ook leiden tot fouten in de interpretatie van de wet door de gemeenten. Indien u in het kader van de PW een besluit krijgt dat volgens u niet correct is, dan adviseren wij u contact met ons op te nemen ruim binnen de bezwaartermijn van 6 weken, zodat eventueel tijdig bezwaar kan worden ingediend.