Terugvordering van bijstandsuitkering na controle van uw bankafschriften

​Wij ontvangen steeds vaker cliënten met een terugvorderingsbesluit naar aanleiding van terugkerende stortingen op bankrekeningen. De gemeente vraagt uw bankafschriften op over drie maanden en controleert deze dan.

Zo nodig kan de gemeente over een langere periode bankafschriften opvragen. De stortingen op uw bankrekening zijn soms leningen, giften of stortingen van uw eigen (andere) bankrekening. Over het algemeen leiden deze stortingen tot problemen met de gemeente, zal de gemeente deze stortingen aanmerken als inkomen en zal de gemeente overgaan tot het herzien en terugvorderen van aan u verleende bijstandsuitkering.

Wij zijn ervaren in het maken van bezwaar tegen herzienings- en terugvorderingsbesluiten. Soms bepaalt de gemeente eerst dat er geen of minder recht is op uitkering door middel van een herzieningsbesluit. Later volgt dan het terugvorderingsbesluit. Het is echter essentieel dat er direct bezwaar wordt gemaakt tegen het herzieningsbesluit, omdat daar de terugvordering uit voort vloeit.

Let u er wel op dat binnen zes weken na dagtekening van het terugvorderingsbesluit bezwaar moet zijn ingediend. Dus adviseren wij u zo spoedig mogelijk na ontvangst van het herzieningsbesluit of herzienings- en terugvorderingsbesluit contact met ons op te nemen.

Indien u te maken heeft of krijgt met een herziening en/of terugvordering van uw bijstandsuitkering, kunt u direct contact met Walker & Wittensleger advocaten opnemen. Tel. 020-673 00 55.