(Bestuurlijke) Boete

Vele gemeentes zijn een tijd terughoudend geweest met het opleggen van boetes in het kader van de PW (Participatiewet). Nu echter lijkt het er op dat de gemeentes weer meer boetes gaan opleggen.

Op zich zijn gemeentes bij uitkeringsfraude of het schenden van de inlichtingenplicht ook verplicht om te onderzoeken of een boete dient te worden opgelegd. Indien er sprake is van een onderzoek met betrekking tot het opleggen van een boete, zal u normaal gesproken worden uitgenodigd voor een gesprek. U wordt dan gehoord als verdachte en bent ook niet verplicht tot het afleggen van een verklaring. De medewerkers van een gemeente dienen u dan ook de cautie te geven. Mocht u uitgenodigd worden voor een gesprek bij de gemeente in verband met ‘een voornemen opleggen boete’ dan adviseren wij u contact op te nemen met Walker & Wittensleger advocaten opnemen (tel. 020-673 00 55).

Mocht aan u een boete worden opgelegd, dan zal u daarover een besluit ontvangen van de gemeente. Let u er wel op dat binnen zes weken na dagtekening van het boetebesluit schriftelijk bezwaar moet zijn ingediend. Wij adviseren u dan ook direct na ontvangst van het besluit contact met Walker & Wittensleger advocaten op te nemen, zodat wij een eerste beoordeling kunnen maken of het zinvol is om door ons bezwaar te laten aantekenen tegen het boetebesluit.

Wij werken ook op basis van gefinancierde rechtsbijstand, zodat de kosten bijna altijd zeer beperkt zijn of er uiteindelijk geen kosten zijn. Uw financiële belang dient dan wel € 500,00 of meer te zijn. Het eerste gesprek op ons kantoor is altijd gratis en zonder enige verplichting.