Storting van contant geld op uw bankrekening

Controle door gemeente

Bijna alle gemeenten controleren uw bankafschriften op stortingen en bijschrijvingen.

Indien er op uw bankrekening contant geld wordt gestort, merkt de gemeente dit vrijwel altijd aan als een middel in de zin van de Participatiewet (PW). Dat betekent dat de storting van het contante geld volgens de gemeente in mindering gebracht had dienen te worden op uw bijstandsuitkering.

Omdat de controle van de bankafschriften achteraf plaatsvindt, kan de gemeente u verwijten de stortingen niet door te hebben gegeven. Er is dan sprake van schending van de inlichtingenverplichting, aldus de gemeente. Ook als u van uw eigen bankrekening geld heeft opgenomen en later daarvan weer geld terugstort op uw bankrekening, wordt dit door de gemeente gezien als inkomen.

Herziening en Terugvordering

De gemeente zal de bedragen die contant gestort zijn op uw bankrekening aanmerken als middel (inkomsten) in de zin van de bijstand. De aan u verleende bijstandsuitkering over de periode waarin de stortingen hebben plaatsgevonden, zal door de gemeente worden herzien en de teveel ontvangen bijstandsuitkering als gevolg van de niet gekorte inkomsten/stortingen wordt van u teruggevorderd.

Bezwaar

Het is zeker zinvol om bezwaar in te dienen tegen een herzienings-/terugvorderingsbesluit.

Wij kunnen samen met u alle stortingen doornemen om te beoordelen of de gemeente de stortingen terecht aanmerkt als inkomen op grond van de Participatiewet, zodat in bezwaar een verklaring voor de stortingen van het contante geld gegeven kan worden en de stortingen mogelijk niet als inkomen aangemerkt worden.

Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na dagtekening van het besluit te zijn ingediend.

Wij adviseren u dan ook direct telefonisch contact met ons kantoor op te nemen om een afspraak te maken, zodat tijdig bezwaar kan worden ingediend.

Bel ons direct!! 020-6730055

Tip: Wij adviseren u geen stortingen van contant geld te doen op uw bankrekening, tenzij u daar een heel goede (aantoonbare, bij voorkeur schriftelijke) verklaring voor heeft en dit van te voren heeft besproken met uw gemeente.

Bel ons voor overleg!! 020-6730055