​Maak gebruik van bezwaar en beroepsmogelijkheden!

Een klant kwam bij ons binnen omdat, nadat zijn uitkering was ingetrokken, zijn nieuwe aanvraag voor een bijstandsuitkering/PW-uitkering was afgewezen en het bezwaar daartegen ongegrond was verklaard.

De stukken lezende vroeg ik mij waarom hij zich niet had verzet tegen de intrekking van de uitkering. Niet alleen was zijn uitkering ingetrokken, er werd ook een bedrag van ongeveer € 15.000 teruggevorderd, omdat hij een gezamenlijke huishouding zou voeren. De gemeente had echter duidelijk niet begrepen op welke gronden een gezamenlijke huishouding mag worden aangenomen.

De klant had wel bezwaar ingediend, maar toen het bezwaarschrift ongegrond werd verklaard, had hij door geldgebrek geen beroep ingediend. Gelukkig had de klant wel daarna schriftelijk aangegeven dat hij het niet eens was met de intrekking. Door ons is aangevoerd dat de gemeente die brief had dienen aan te merken als een beroepsschrift en had moeten doorsturen naar de rechtbank. De rechtbank volgende ons hierin en vond ook duidelijk dat er geen sprake was van een gezamenlijke huishouding. Hierdoor kwam de terugvordering te vervallen en heeft de gemeente ook nog meer dan half jaar aan bijstand moeten nabetalen.

Dus geef niet te snel op, neem niet aan dat de gemeente het wel zal weten en neem tijdig contact met Walker & Wittensleger advocaten (020-6730055). Een eerste gesprek is altijd gratis.