Bezwaar tegen uitkeringsspecificatie

​Een uitkeringsspecificatie is een besluit. Dus als u het met de inhoud van de uitkeringsspecificatie niet eens bent, dient u binnen zes weken na dagtekening van de specificatie bezwaar in te dienen.

Als de gemeente te veel loon in mindering brengt op uw uitkering, als de gemeente een inhouding heeft opgevoerd ter aflossing van een schuld bij de gemeente of een inhouding in verband met verrekening van te weinig gekorte inkomsten in de voorafgaande maanden plaatsvindt, adviseren wij u direct telefonisch contact met ons kantoor op te nemen.

Tegen een inhouding die voor het eerst op uw uitkeringsspecificatie staat vermeld, dient direct bezwaar gemaakt te worden. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na dagtekening van de uitkeringsspecificatie ingediend te worden. Wij adviseren u dan ook om direct contact met ons op te nemen voor het maken van een afspraak.

Bel ons direct voor een afspraak!! 020-6730055