Participatiewet

De regering is bezig met het opstellen van een nieuwe wet die de Wet Werk en Bijstand moet vervangen. Deze nieuwe wet zal onder meer ernstige gevolgen hebben voor huishoudens waarbinnen meerdere personen een bijstandsuitkering ontvangen.

De regering stelt een nieuwe systematiek voor; het standpunt van de regering is dat rekening gehouden wordt met de voordelen van het delen van kosten binnen één huishouden. De bijstandsnorm per persoon zal lager worden naar mate er meer personen zijn binnen één huishouden die kosten kunnen delen.

De schatting is dat 36.000 huishoudens te maken krijgen met de kostendelersnorm en derhalve ook met een lagere uitkering/minder bijstand per persoon. Voor zover ons bekend is het doel van de regering om de wet in te voeren per 1 januari 2015, waarbij er sprake zal zijn van overgangsrecht en niet alle onderdelen van de wet gelijk zullen ingaan. Indien u in de toekomst problemen ondervindt met de Participatiewet kunt u uiteraard contact met ons opnemen.