Maandelijkse inhouding op uw uitkering ter aflossing op een vordering

Indien er op uw bijstandsuitkering een inhouding plaatsvindt omdat de gemeente zelf een vordering op u heeft dan dient de gemeente rekening te houden met de zogenaamde beslagvrije voet (artikel 475 d Rv). De gemeente doet dat echter vaak niet of niet correct en houdt meer in dat zij wettelijk mogen.

Op internet zijn programma’s te vinden waarmee u de door voor u geldende beslagvrije voet kan berekenen. Indien blijkt dat de gemeente maandelijks teveel geld inhoudt adviseren wij om schriftelijk (en aantoonbaar) bij de gemeente te verzoeken om een verlaging van de maandelijkse inhouding. Mocht de gemeente dit middels een besluit afwijzen of de aflossing op een te hoog bedrag handhaven dan adviseren wij u om contact met ons op te nemen. Let u dan op de bezwaartermijn van 6 weken.

Indien een deurwaarder beslag heeft gelegd onder de gemeente en een inhouding plaats vindt op uw uitkering ter aflossing op de vordering dan dienen ook zij zich te houden aan de beslagvrije voet. Dit gebeurt vaak niet. Indien teveel wordt ingehouden dan adviseren wij u om bij de deurwaarder aantoonbaar en schriftelijk een verzoek in te dienen om een verlaging van de inhouding, dan wel het stop laten zetten van de inhouding, omdat uw beslagvrije voet wordt aangetast. U dient hierbij dan bewijzen te leveren van uw huur- en zorgtoeslag, uw premie ziektekosten, de hoogte van uw huur (kale huur plus servicekosten) en indien van toepassing het kind gebonden budget dat u maandelijks van de belastingdienst ontvangt.

Indien de deurwaarder de beslagvrije voet niet aanpast en dus de te hoge inhouding handhaaft dan wel niet reageert, adviseren wij om direct contact met ons kantoor op te nemen. Een van onze advocaten kan dan de deurwaarder sommeren om de beslagvrije voet aan te passen. Hoe hoger uw beslagvrije voet is des te lager is de inhouding die kan plaatsvinden.

Voor verdere vragen over de hoogte van een inhouding op uw uitkering of beslag kunt u uiteraard contact met ons op nemen op telefoonnummer 020-6730055.