Opschorting bijstandsuitkering/pw-uitkering (deel 2)

Een gemeente kan tot opschorting van uw bijstandsuitkering overgaan als u niet alle gegevens, die voor de verlening van uw bijstandsuitkering noodzakelijk zijn, heeft verstrekt aan uw gemeente en u dit te verwijten valt (artikel 54 Participatiewet). Dat kan om allerlei gegevens gaan, zoals bankafschriften, een huurovereenkomst, een legitimatiebewijs, etc.

Een opschorting mag maximaal 8 weken duren. Duurt een opschorting langer dan 8 weken dan adviseren wij u daartegen bezwaar in te laten dienen door een advocaat van ons kantoor. Vaak dienen wij dan ook een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in bij de rechtbank, omdat u inmiddels al meer dan 8 weken zonder geld zit. Ook als uw gemeente informatie vraagt, waarvan u vindt dat die informatie ten onrechte wordt gevraagd, neemt u dan direct contact met ons op. Belt u ons dan direct: 020-673 00 55.

TIPS
Wij adviseren u, als u van uw gemeente een opschortingsbesluit heeft ontvangen, zo spoedig mogelijk de gevraagde gegevens aan de gemeente te verstrekken, omdat de gemeente uw bijstandsuitkering kan beëindigen als u de gevraagde gegevens niet – of niet tijdig in heeft gediend.

Indien u niet alle gevraagde gegevens of informatie aan de gemeente kan verstrekken binnen de gestelde termijn, dient u dat schriftelijk aan te geven bij uw gemeente en een verlenging van de aan u gegeven termijn te verzoeken.

Bij beëindiging van uw bijstandsuitkering adviseren wij u om direct telefonisch contact met ons kantoor op te nemen om bezwaar in te laten dienen. Ook is het belangrijk om tegen een opschortingsbesluit bezwaar in te laten dienen door ons kantoor als deze in uw ogen ten onrechte is en de gemeente ten onrechte gegevens van u vraagt.

Let op! Een bezwaarschrift moet binnen 6 weken na dagtekening van de beslissing ingediend zijn.

BEL: 020-673 00 55