Problemen bij aanvraag bijstandsuitkering

Steeds meer gemeenten controleren bij een bijstandsaanvraag de periode voor de aanvraag streng. Hierbij valt met name de controle op van de bankafschriften. Indien daarop onregelmatigheden staan, zoals stortingen of bijschrijvingen zal de gemeente u vragen waar die betrekking op hebben. Ook vragen veel gemeenten waarvan u de periode voor uw bijstandsuitkering heeft geleefd als dat niet uit de bankafschriften blijkt.

Omdat u een bijstandsuitkering aanvraagt, dient u aan te tonen recht te hebben op een bijstandsuitkering, aldus artikel 11 van de Participatiewet. Met andere woorden, u dient alle inlichtingen te verstrekken aan de gemeente, zodat de gemeente de bijstandsaanvraag kan beoordelen en dus of u wel of geen recht heeft op een bijstandsuitkering.

Afwijzing aanvraag
Indien de gemeente uw bijstandsaanvraag afwijst, omdat het recht op bijstand niet is vast te stellen en/of u wordt verweten onvoldoende inlichtingen te hebben verstrekt, adviseren wij u direct telefonisch contact met Walker & Wittensleger advocaten op te nemen. Daarbij maakt het niet uit in welke gemeente u woont. Wij kunnen uw bezwaarschrift verzorgen. Omdat wij werken met gefinancierde rechtsbijstand, zal u geen – of weinig kosten hebben, terwijl u door een deskundige advocaat wordt bijgestaan.

Bezwaar dient binnen zes weken na dagtekening van het besluit te worden ingediend, neemt u dus tijdig contact op met ons: 020-6730055.

Tips bij aanvraag
Zorg er voor dat u bij het aanvraaggesprek van al uw bankrekeningen de afschriften van drie maanden voorafgaande aan de bijstandsaanvraag, met alle volgnummers mee heeft en voor eventuele stortingen of bijschrijvingen een verklaring heeft die u met stukken kunt onderbouwen.