Bijstandsuitkering en arbeidsverplichtingen

Als u een bijstandsuitkering ontvangt op grond van de Participatiewet dient u onder andere te voldoen aan de arbeidsverplichtingen. Iedereen die een bijstandsuitkering ontvangt, moet voldoen aan de arbeidsverplichtingen. De arbeidsverplichtingen zijn in de Participatiewet opgenomen in artikel 9. Indien u niet aan de arbeidsverplichtingen kunt voldoen, bijvoorbeeld omdat u arbeidsongeschikt bent, adviseren Walker & Wittensleger advocaten u schriftelijk bij uw gemeente aan te geven dat u vanwege uw ziekte, beperkingen of persoonlijke situatie niet kunt voldoen aan de arbeidsverplichtingen en te verzoeken om ontheffing van de verplichtingen.

Sollicitatieplicht
Uw gemeente dient dan een medisch onderzoek te laten instellen door een arts om te laten beoordelen of u niet aan de arbeidsverplichtingen (waaronder de sollicitatieplicht) kunt voldoen en/of in welke mate (geheel of gedeeltelijk).

Indien u bij uw gemeente schriftelijk, bijvoorbeeld op uw aanvraagformulier, heeft aangegeven dat u niet aan de arbeidsverplichtingen kunt voldoen en uw gemeente legt u toch de volledige arbeidsverplichtingen op zonder medisch onderzoek, adviseren wij u om tegen het opleggen van de arbeidsverplichtingen bezwaar in te laten dienen door één van onze advocaten.

Neemt u dan direct telefonisch contact op met Walker & Wittensleger advocaten en bel: 020-6730055.

Alleenstaande ouder met jonge kinderen
De verplichting om te solliciteren en arbeid te aanvaarden, geldt voor de alleenstaande ouder met kinderen tot 12 jaar slechts als de gemeente voldoende onderzoek heeft gedaan en er van overtuigd is dat er voor uw kinderen passende kinderopvang beschikbaar is, de toepassing van voldoende scholing en uw belastbaarheid. Indien de gemeente u zonder voldoende onderzoek toch de verplichtingen oplegt, adviseren wij u om daartegen bezwaar in te laten dienen door ons kantoor.

Tijdelijke ontheffing arbeidsplicht alleenstaande ouders
Alleenstaande ouders met kinderen jonger dan 5 jaar kunnen tijdelijk worden vrijgesteld van de plicht om te werken.

U dient daarvoor zelf een verzoek in te dienen.

De vrijstelling stopt zodra uw jongste kind 5 jaar oud wordt. Uw gemeente moet, als u bent vrijgesteld, een plan van aanpak opstellen en herhaaldelijk een heronderzoek (iedere zes maanden) verrichten.