Kortingen inkomsten op pw/bijstandsuitkering

De wet bepaalt hoe de korting van inkomsten op een bijstandsuitkering/PW-uitkering dient plaats te vinden. Toch gaan gemeentes hier verschillend mee om en naar onze mening zeker niet altijd correct.

Er worden onder andere fouten gemaakt met betrekking tot de hoogte van inkomsten die gekort worden en wat als inkomen mag worden aangemerkt. Het is als u een bijstandsuitkering/PW-uitkering heeft belangrijk om niet aan te nemen dat de gemeentes de inkomstenkorting op uw uitkering correct uitvoeren. Wij adviseren u daarom om elke uitkeringsspecificatie direct goed te controleren. Mocht het u het niet eens zijn met de inkomstenkorting op uw uitkering, neem dan direct contact op met de gemeente en bewaak de bezwaartermijn van zes weken. Als u nog in overleg bent met de gemeente, maar de bezwaartermijn verloopt bijna, adviseren wij om schriftelijk bewaar in te dienen of te laten indienen. Een uitkeringsspecificatie is namelijk ook een besluit waartegen bezwaar kan worden gemaakt. Als u geen bezwaar indient, wordt hetgeen in de uitkeringsspecificatie wordt vermeld onherroepelijk.

INDIENEN BEZWAARSCHRIFT TEGEN UITKERINGSSPECIFICATIE

U kan altijd contact opnemen met Walker en Wittensleger advocaten om te bespreken of wij u kunnen helpen of bezwaar namens u kunnen indienen. Wij zijn gespecialiseerd in het indienen van bezwaarschriften tegen gemeentes en helpen u graag. Indien u een bijstandsuitkering/PW-uitkering heeft en er is sprake van voldoende financieel belang, dan kan u voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komen (wat mensen ook vaak pro deo noemen, al is dat niet geheel correct).