Intrekking en terugvordering bijstandsuitkering (Participatiewet)

​Een gemeente kan in één beschikking de intrekking/herziening en terugvordering opnemen. Dan is het voor iedereen direct duidelijk wat de gevolgen zijn. Maar het komt ook voor dat een gemeente eerst de uitkering intrekt en pas later overgaat tot de terugvordering.

Een gemeente kan in één beschikking de intrekking/herziening en terugvordering opnemen. Dan is het voor iedereen direct duidelijk wat de gevolgen zijn. Maar het komt ook voor dat een gemeente eerst de uitkering intrekt en pas later overgaat tot de terugvordering. Het is belangrijk om u te realiseren dat de terugvordering voortvloeit uit de intrekking. Dat houdt in dat als geen bezwaar wordt gemaakt tegen de intrekking van de uitkering een bezwaar tegen de terugvordering niet zal slagen voor zover de bezwaargrond is dat er nog recht op bijstand was en de uitkering ten onrechte volledig is ingetrokken. Wij adviseren u dan ook direct na ontvangst van een intrekkingsbesluit contact met ons op te nemen.

Wij merken op dat bovenstaand ook geldt voor de intrekking van andere uitkeringen zoals bijvoorbeeld WW-uitkering, ZW-uitkering, WIA, WAO, Wajong-uitkering of AIO-uitkering.